CPU-Z

0/5 (0 Reviews)


CPU-Z là chương trình có thể thu thập thông tin về một số thiết bị tạo nên PC của bạn. Thông qua đó, bạn có thể kiểm tra thông số kỹ thuật và trạng thái hiện tại của PC. Kiểm tra tần số bên trong của bo mạch chủ, chipset và lõi.
CPU-Z Tải xuống

CPU-Z thông số kỹ thuật


 • phiên bản mới nhất – V 2.03 – 2023-01-24
 • nhà phát triển – CPUID
 • OS – Windows
 • tài liệu – cpu-z_2.03-en.exe (2MB)
 • loại – UtilitiesApplication

chức năng chính


 • Kiểm tra tên bộ xử lý, tên mã, model, v.v.
 • Kiểm tra tốc độ lõi và mức bộ đệm của Đồng hồ.
 • Bạn có thể kiểm tra thông tin bộ nhớ. Điều này cho phép bạn xem loại, kênh và kích thước của bộ nhớ.

Giới thiệu chức năng


CPU-Z Kiểm tra bộ xử lý của bạn

Kiểm tra bộ xử lý

Bạn có thể kiểm tra tên và số bộ xử lý, mức bộ đệm, gói, v.v. của máy tính.

Kiểm tra bộ nhớ CPU-Z

Kiểm tra bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra loại và kích thước bộ nhớ, thời gian và thông số kỹ thuật mô-đun của máy tính.


CPU-Z Cách sử dụng

CPU-Z FAQ

 • CPU-Z là gì?

  Đây là chương trình cho phép bạn kiểm tra các thông số kỹ thuật chính của PC. Bạn có thể kiểm tra nhiều thông tin khác nhau như kiểm tra bộ nhớ, bộ đệm và bo mạch chủ.

 • Làm cách nào tôi có thể sử dụng CPU-Z?

  Bạn có thể kiểm tra thông qua “Hướng dẫn sử dụng” sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top