Google PlayStore

5/5 (1 Review)


Google PlayStore là dịch vụ cửa hàng ứng dụng do Google cung cấp. Bạn có thể cài đặt nhiều ứng dụng khác nhau như Netflix, WhatsApp, KakaoTalk và Discord ở cùng một nơi. Dễ dàng đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn và truy cập từ mọi thiết bị.

Google PlayStore thông số kỹ thuật


 • phiên bản mới nhất – V 30.7.19-21 – 2023-01-22
 • nhà phát triển – Google LLC.
 • OS – Windows
 • tài liệu – Google Play Store_v30.7.19-21.exe (48.6MB)
 • loại – UtilitiesApplication

Giới thiệu chức năng


Ứng dụng được hỗ trợ trên Cửa hàng Google Play

ứng dụng khác nhau

Bạn có thể xem qua nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng phổ biến hiện nay, ứng dụng của nhà phát triển và ứng dụng được người chỉnh sửa đề xuất và có thể cài đặt chúng trên PC của bạn.

Phiên bản PC của Google PlayStore

nội dung đa dạng

Bạn có thể mua nhiều nội dung như phim, trò chơi và ứng dụng do Cửa hàng Google Play cung cấp.


Cài đặt thế nào

FAQ

 • Không thể tìm kiếm ứng dụng Google PlayStore.

  Nếu không tìm thấy ứng dụng, vui lòng kiểm tra các vấn đề sau.

  1. Kiểm tra kết nối mạng và Wi-Fi.
  2. Kiểm tra dung lượng lưu trữ của bạn.
  3. Gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng.

 • Làm cách nào tôi có thể đăng xuất khỏi Google PlayStore?

  Bạn có thể đăng xuất khỏi cửa hàng theo cách sau.

  1. Mở cài đặt ứng dụng và nhấp vào “Tài khoản”.
  2. Chọn loại tài khoản.
  3. Chọn tài khoản mong muốn và nhấp vào “Xóa tài khoản”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top