hyundai navigation logo

Hyundai Navigation

5/5 (1 Review)


Hyundai Navigation Update là một dịch vụ cho phép bạn cập nhật thông tin của mình. Có thể cập nhật điều hướng từ Công ty xe máy Hyundai. Bạn có thể cập nhật thông tin bản đồ lên mới nhất.
7304

Hyundai Navigation sự chỉ rõ


 • phiên bản mới nhất – V 2022 – 2022-04-11
 • nhà phát triển – Hyundai Motors
 • hệ điều hành – Windows
 • tập tin – NavigationUpdaterSetup.exe (29.5MB)
 • thể loại – DriverApplication

Hyundai Navigation Cách cập nhật

Hyundai Navigation FAQ

 • Lỗi Hyundai Navigation Update xảy ra lỗi.

  Nếu bạn có lỗi cập nhật, vui lòng kiểm tra các trường hợp sau và thử lại.

  1. Kiểm tra dung lượng thẻ SD
  2. Kiểm tra kết nối mạng
  3. Theo dõi vắc -xin thực sự khi tải xuống tệp cài đặt
  4. Kiểm tra tường lửa Windows

 • Lỗi đã xảy ra trong quá trình tải xuống Hyundai Navigation Update.

  Bạn có thể giải quyết lỗi như sau.

  1. Đặt ngoại lệ trong tường lửa Windows hoặc tắt tường lửa.
  2. Dừng chương trình bảo mật theo dõi thời gian thực sự.
  3. Tải xuống tệp cài đặt một lần nữa.

  Vui lòng tham khảo liên kết sau để biết thêm thông tin để giải quyết lỗi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.