Notepad

0/5 (0 Reviews)


Notepad là một chương trình ghi chú được cung cấp bởi Windows. Nó cho phép ghi chú đơn giản và có các chức năng cơ bản như thay đổi kích thước và độ dày của văn bản.
Tải xuống Notepad

Notepad thông số kỹ thuật


 • phiên bản mới nhất – V 11.2210.5.0 – 2023-02-23
 • nhà phát triển – Microsoft Corp.
 • OS – Windows
 • tài liệu – 메모장.zip (86.8KB)
 • loại – UtilitiesApplication

Tính năng chính của Notepad


 • Khi xóa một ứng dụng, bạn có thể cài đặt chương trình đó và sử dụng lại.
 • Bạn có thể thay đổi phông chữ hoặc sử dụng định dạng ngắt dòng.
 • Bạn có thể điều chỉnh kích thước in bằng chức năng phóng to và thu nhỏ.
 • Màu sắc của notepad khác nhau tùy theo chủ đề của người dùng. Chế độ tối yêu cầu người dùng cài đặt chủ đề tối.
 • Có thể in từng trang thông qua cài đặt trang trước khi in.
 • Bạn có thể tìm kiếm thông qua trình duyệt hoặc tìm kiếm nội dung bài viết bằng phím tắt F3.
 • Bạn có thể cài đặt các phiên bản khác từ Microsoft Store.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top